brandplan

Çerezler

GİZLİLİK POLİTİKASI, VERİ KORUMA VE YASAL SORUMLULUK REDDİ

Bu Bilgi Gizliliği ve Sistem Güvenliği Taahhüdü https://brandplan.agency web sitesi ve tüm alt bölümleri için geçerlidir.

Kredi Kartı Güvenliği
Kredi kartınızın güvenliği SSL şifreleme teknolojisi ile sağlanır. Kredi kartı bilgilerinizi girdiğiniz her sayfada, tarayıcınızın altında bir asma kilit sembolü göreceksiniz. Bu sembol 128 Bit SSL Sertifikasını temsil eder. Ek olarak, ödeme işlemi sırasında kredi kartı bilgilerinizi girdiğinizde internet adresi bölümü http'den http'ye değişecektir. SSL teknolojisi ile, ödeme işlemi başladıktan sonra doğrudan bilgisayarınız ve banka arasında, web sitesinden bağımsız olarak şifreli bir iletişim kurulur. Tarayıcınız aracılığıyla gönderdiğiniz hiçbir bilgi https://brandplan.agency çalışanları veya üçüncü taraflar tarafından görülemez. Web sitemizde “Güvenli Ödeme” etiketli simgeye tıkladığınızda güvenlik sertifikamızla ilgili kayıtlara erişebilirsiniz.

Veri Güvenliği
https://brandplan.agency adresindeki siparişiniz sırasında verdiğiniz kişisel bilgiler, aksi belirtilmedikçe, izniniz veya yasal bir yükümlülük dışında herhangi bir üçüncü taraf, kuruluş veya kurumla paylaşılmayacaktır. Bu detaylar ancak resmi olarak talep edilmesi halinde düzenleyici kurumlar ve/veya yasama, yürütme organları ve yetkililer kapsamında gerekli makamlara uygun olarak paylaşılacaktır.

Yukarıdaki maddeye ek olarak, kişisel bilgileriniz yalnızca bizim tarafımızdan pazarlama amacıyla kullanılabilir, örneğin ilginizi çekebilecek ürünleri tanıtmak, şirketimizle ilgili duyurular, haberler, yenilikler veya e-postanıza veya cep telefonunuza gönderilen güncellemeler için.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgiler, ürün veritabanının depolandığı sistem tarafından korunmaktadır. brandplan.agency, yasal gereklilikler dışında ve kullanıcı izni olmadan kullanıcılardan toplanan kişisel ve hassas bilgileri ifşa etmemeyi, paylaşmamayı veya kötüye kullanmamayı taahhüt eder. İstediğiniz zaman üyeliğimizden çıkabilirsiniz. Üyeliğinizden ayrılmaya karar verirseniz, tüm bilgileriniz silinecek ve izniniz olmadan kullanılmayacaktır.

Kullanıcı Güvenliği ve Gizliliği
Siteye girdikten sonra kullanıcının tanınmasını kolaylaştırmak ve veri güvenliği onayını hızlandırmak için, “çerezler” olarak adlandırılan veriler kullanıcıların web tarayıcılarına gönderilir. Kullanıcılar bu çerezleri silmeyi veya kullanmamayı seçebilir. Çerezin amacı, web sunucusuna siteyi tekrar ziyaret ettiğinizi bildirmektir. Benzersiz bir tanımlayıcıdır ve başka herhangi bir bilgi içermez ve yalnızca kaydedilen sunucudan okunabilir.

Veri Kullanımı
https://brandplan.agency adresine kaydolurken sağladığınız genel kullanıcı bilgileri (ad, soyad, e-posta, adres, telefon vb.) sadece site tarafından sağlanan hizmetlerin etkinliğini artırmak için kullanılır veya iş ortaklarıyla paylaşılır. Bu hizmetler, kullanıcıları fiyat indirimleri, kampanyalar, bağlı nakliye şirketlerimiz aracılığıyla siparişlerin teslim edilmesi ve satın alınan ürün veya hizmetler için faturalandırma hakkında bilgilendirmeyi içerir.

Kullanıcı Sorumlulukları
Web sitesi tarafından alınan güvenlik önlemlerine ek olarak, kullanıcılar belirli güvenlik önlemlerinden de sorumludur. Tarayıcınızın güvenlik ayarlarının güncel ve en üst düzeyde olması, gerekli virüsten koruma yazılımının yüklenmesi ve şifrelerin veya önemli kişisel bilgilerin bilgisayarınızda yazılı olarak saklanmaması önemlidir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Bilgiler

a. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği;
Bu bilgiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu olarak, iş ortakları, hissedarlar ve müşteriler dahil olmak üzere NKS Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon LLC (“Şirket”) iletişim halinde olduğu gerçek veya tüzel kişileri bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla verilmektedir.

b. Kişisel verilerin işlenmesinin amacı;
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet, ürün veya ticari faaliyete bağlı olarak değişebilir. Kişisel verileriniz ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezleri, web siteleri, sosyal medya platformları, mobil uygulamalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yürütülen iletişimle ilgili idari işlemlerin yürütülmesi, Şirket lokasyonlarının fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanlar) süreçlerinin değerlendirilmesi, yasal prosedürlere uygunluk, mali işler vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenecektir.

c. Kişisel verilerin kime ve hangi amaçla aktarılabileceği;
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yürütülen iletişimle ilgili idari işlemlerin yürütülmesi, Şirket konumlarının fiziksel güvenliğinin sağlanması ve denetimi, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanlar) süreçlerinin değerlendirilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde iş ortakları, tedarikçiler, hissedarlar, yetkili kamu makamları ve kanunla yetkili kişilerle paylaşılabilir., uyum yasal prosedürler, mali işler vb. İle.

d. Kişisel verilerin toplanmasının yöntemi ve yasal nedeni;
Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetleri sözleşme ve kanundan doğan yasal yükümlülükler çerçevesinde sunabilmek ve Şirketin sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla kişisel verileriniz toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal nedeni, Şirketin faaliyetlerini mevzuata uygun olarak yürütmek ve sözleşmelerden doğan yükümlülükleri yerine getirmektir.

e. Veri sahibinin hakları; KVKK uyarınca kişisel verilerinizle ilgili aşağıdaki haklara sahipsiniz:
- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
- Kişisel verilerinizin işlendiği takdirde bilgi talep etmek,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaçlarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
- Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
- KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmek,
- (d) ve (e) paragraflarına göre yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
- İşlenen verileri yalnızca otomatik sistemler aracılığıyla analiz ederek size karşı bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
- Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarar görmeniz durumunda zararın tazminatını talep etmek.

Haklarınızın kullanımı ile ilgili taleplerinizi ıslak imza ile “Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, Mahall Ankara B/83 Çankaya Ankara” posta adresimize ıslak imza ile veya kullanmak istediğiniz hakkla ilgili gerekli kimlik bilgileri ve açıklamalar ile birlikte güvenli elektronik imza ile info@brandplan.com.tr kayıtlı e-posta adresimize iletebilirsiniz.

Bu kapsamda başvurularınız en kısa sürede ve en fazla 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Bu uygulamalar şu anda ücretsizdir. Ancak, süreç ek bir maliyet gerektiriyorsa, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen bir ücret tahsil edilebilir.

YASAL SORUMLULUK REDDİ
Her türlü ses, video, metin bilgisi, belge, ticari marka ve her türlü fikri mülkiyet hakkı, ilgili markalar ilgili sahiplerine aittir, yalnızca sahiplerinin izni ile kullanılır ve telif hakkı kapsamındadır. Bunlar izinsiz kopyalanamaz, değiştirilemez, kiralanamaz, ödünç verilemez, iletilemez veya herhangi bir biçimde yayınlanamaz. Bu siteden alınan ses, video, metin, belge dahil olmak üzere herhangi bir bilgi herhangi bir kar amacı ile satılamaz veya dağıtılamaz. Diğer kurum veya kuruluşların belgelerinde yayınlanamazlar.

Bu web sitesindeki ürünlerin fiyat ve teknik bilgilerinde yanlışlıklar, yazım hataları veya güncelleme hataları olabilir. Bunlar Şirketimiz için bağlayıcı değildir. Bu web sitesindeki bilgiler önceden haber verilmeksizin herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

Şirketimiz, bu web sitesi üzerinden erişilebilecek herhangi bir internet sitesi hakkında herhangi bir garanti ve/veya görüş sağlamamaktadır. Bu internet siteleri sadece kolaylık sağlamak için sağlanmıştır ve buraya dahil edilmeleri, şirketimizin bu web sitesinin içeriğini veya kullanımını önerdiği anlamına gelmez, bunun için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Ek olarak, kullanım için seçtiğiniz şeyin virüs, solucan ve diğer zararlı maddeler içermediğinden emin olmak için gerekli önlemleri almak sizin sorumluluğunuzdadır.

Gönderilecek herhangi bir bilgi, öneri, fikir veya diğer mesajlar gizli olmayacak ve kimseye ait olmayacaktır. Herhangi bir bilgi veya materyal göndererek, Şirketimize bu materyalleri ve bilgileri herhangi bir amaç için kullanma, üretme, sergileme, gerçekleştirme, değiştirme, iletme ve dağıtma konusunda sınırsız ve geri alınamaz haklar vermiş olursunuz ve Şirketimizin bize gönderdiğiniz fikirleri, kavramları, bilgileri ve teknikleri herhangi bir amaç için kullanmakta özgür olduğunu kabul etmiş olursunuz.

Kullanıcımız siteye girerek bu “Yasal Sorumluluk Reddi” ni herhangi bir değişiklik yapmadan kabul eder.
İLETİŞİM

Markanızı brandplan ile öne çıkarın.

BİZE ULAŞIN